Woning verkopen? Juli en december beste maanden

Worden in de zomer veel huizen verkocht of liggen we liever massaal op het strand? Wat is eigenlijk het effect van seizoenen op de woningverkoop? Het Kadaster zocht het voor u uit.

Seizoenspatroon huizenverkoop
Al 24 jaar worden in december de meeste woningen verkocht en in januari de minste. Omdat dit al een lange periode zo is, is sprake van een seizoenspatroon. Alleen het jaar 2008 week hiervan af; het startjaar van de crisis. Naast de piek in december en het dal in januari, ontdekte het Kadaster het volgende:
- Na het dal in januari, stijgt het aantal woningverkopen tot het begin van de lente in maart.
- Na een lichte daling in april, stijgt het aantal verkopen richting de zomer met een piek in juli.
- Na een daling in augustus en september, worden in oktober weer meer woningen verkocht.
- In november worden minder woningen verkocht dan het maandgemiddelde.

Kanttekening bij cijfers Kadaster
Het Kadaster plaatst een kanttekening aan het eind van het rapport, die de cijfers in een heel ander daglicht plaatst. In het onderzoek bekijkt het Kadaster de woningtransacties die bij het Kadaster zijn geregistreerd. Dit is het moment waarop de juridische overdracht plaatsvindt bij de notaris. Echter: de feitelijke verkoop - doorgaans bij de makelaar - vindt gemiddeld 2 maanden eerder plaats. Dan zijn niet juli en december maar april, mei en juni en in het najaar september en oktober de maanden waarin de meeste woningen worden verkocht.

Woningverkoop; beter of slechter?
Omdat sprake is van een structureel seizoenspatroon, is het lastig om te beoordelen of het ‘beter’ of ‘slechter’ gaat met het aantal verkopen in een bepaalde maand. In januari worden veel minder woningen verkocht dan in december, maar dat wil niet automatisch zeggen dat het ‘slecht’ gaat met de koopwoningmarkt in januari. Het gaat pas ‘slecht’ als er minder wordt verkocht dan wordt verwacht op basis van het seizoenspatroon.

Eerste kwartaal 2018: iets meer woningverkopen dan verwacht
In het eerste kwartaal van 2018 werden meer woningen verkocht dan trendmatig voorspeld was. Voor het eerste kwartaal geldt dat alleen februari ‘tegenviel’. In januari werden meer woningen verkocht en voor maart was het verschil klein. In het tweede kwartaal werden daarentegen juist minder woningen verkocht dan verwacht.

Beleid kan invloed hebben op seizoenspatroon
Wanneer het beleid voor de woning- of hypotheekmarkt verandert, kan dit invloed hebben op het seizoenspatroon. Twee voorbeelden:
- Verhoging van overdrachtsbelasting per 1 juli 2012: Woningkopers anticipeerden massaal op de verhoging. In de maand ervoor werden extra veel woningen verkocht.
- Nieuwe wettelijke norm maximale hypotheek vs. waarde van de woning: Voor afgesloten hypotheken vanaf januari 2013 geldt dat men alleen recht heeft op hypotheekrenteaftrek als de schuld volledig in dertig jaar wordt afgelost. Hierdoor werden in december 2012 veel meer woningen verkocht dan normaal. 

Omdat deze beleidsveranderingen niet jaarlijks terugkeren, is hier in het seizoenspatroon rekening mee gehouden.