ABN AMRO: huizenprijzen stijgen dit jaar nog harder

Nu de hypotheekrente langer laag blijft dan verwacht en het gebrek aan nieuwbouw nog wel even blijft, zullen de huizenprijzen dit jaar en in 2019 nog meer omhoog gaan. Dat verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO in haar Woningmarktmonitor juli 2018.

De bank denkt dat huizen dit jaar uiteindelijk gemiddeld 8,5 procent duurder worden in vergelijking met 2017. Tot voor kort gingen de economen uit van een prijsstijging van 8 procent.

Voor 2019 verwacht het Economisch Bureau zelfs een prijsstijging van 7 procent. Dat is fors hoger dan de 5 procent die zij eerder voorspelden.

Aantal transacties
Het aantal woningtransacties daalt, staat in de Woningmarktmonitor. Volgens het Kadaster zijn er in de eerste vijf maanden van dit jaar 87.000 bestaande woningen gekocht. Dat zijn er 6.000 minder dan in dezelfde periode van 2017. De historie leert dat de transacties vaak voorlopen op de prijsontwikkeling.

De aankopen dalen doordat de inhaalvraag na de crisis aan kracht inboet en anderzijds doordat het woningaanbod krimpt. Uit huizenzoeker.nl cijfers blijkt dat er in juni slechts 76.000 woningen te koop stonden. Dezelfde maand een jaar geleden waren dat er nog 104.000. Kopers hebben door het slinkende aanbod minder keus en moeten meer moeite doen om een geschikte woning te vinden.

Behoefte aan nieuwbouw
Net als bij de bestaande bouw staat het aantal transacties van nieuwbouwwoningen onder druk. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 14.000 nieuwbouwwoningen aangekocht. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De prijzen van nieuwbouwwoningen nemen wel toe. In het eerste kwartaal steeg de aankoopprijs volgens de NVM met 16 procent. Dat is nog forser dan bij de bestaande bouw, waar de prijzen op basis van NVM-cijfers met zowat 10 procent stegen. Een belangrijke reden voor het verschil is de veranderde samenstelling van de gekochte nieuwbouw-woningen. Eerder waren deze veelal bestemd voor starters, nu voor doorstromers.

Verhoogde prijsramingen
Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "De algehele verwachting is dat de hypotheekrente op termijn gaat stijgen, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) het monetair beleid wil normaliseren. Maar wij vermoeden dat de ECB hier vanwege de lage inflatie alle tijd voor gaat nemen. Bovendien hebben we te maken met de reeks tegenvallende, internationale conjunctuurcijfers, de hernieuwde twijfels over Italië en de toegenomen dreiging van een mondiale handelsoorlog. Daarom hebben we onze renteramingen naar beneden bijgesteld. De lage rente blijft de prijsontwikkeling dus voorlopig steunen. Bovendien stijgt het reëel besteedbaar inkomen, hoewel de loonontwikkeling in het algemeen nog achterblijft. Ook is het voor potentiële kopers door het beperkte woningaanbod steeds lastiger om een geschikt huis te vinden. Deze ontwikkelingen samen vormden de aanleiding om onze prijsramingen te verhogen."

Gebrek aan woningen
Het aantal huizen dat te koop staat, slinkt en ook het aanbod van nieuwe woningen blijft erg beperkt. Het woningaanbod krimpt, omdat verkopers langer wachten met hun huis te koop zetten. Zij willen er zeker van zijn dat zij kunnen doorstromen naar een volgende woning en kopen daarom liever eerst een nieuw huis voordat zij hun huidige verkopen. Daar komt bij dat wachten met verkopen momenteel loont. In de huidige markt is de kans reëel dat de woning in een latere fase tegen een hogere prijs kan worden verkocht.

Door een gebrek aan nieuwbouw blijft de woningvoorraad achter bij het aantal huishoudens. Het probleem dat de woningbouw traag op de vraag reageert, speelt al lang. Met de Nationale Woonagenda, waarin veel aandacht uitgaat naar versnelling van de bouwplannen, zet de regering een eerste stap om hier wat aan te doen, schrijft de bank.

Bron: ABN AMRO