ABN AMRO: huizenprijzen zullen meer stijgen dan gedacht

De huizenprijzen stijgen in 2018 en 2019 nog meer dan in eerste instantie gedacht, omdat de rente waarschijnlijk langer op een laag niveau blijft. Het Economisch Bureau van ABN AMRO stelt in de nieuwe Woningmarktmonitor dat huizen dit jaar uiteindelijk gemiddeld 8,5 procent duurder worden in vergelijking met 2017. Tot voor kort gingen de economen uit van een prijsstijging van 8 procent.

Voor 2019 verwacht het Economisch Bureau zelfs een prijsstijging van 7 procent. Dat is fors hoger dan de 5 procent die eerder nog werd verwacht. Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "De algehele verwachting is dat de rente op termijn gaat stijgen, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) het monetair beleid wil normaliseren. Maar wij vermoeden dat de ECB hier vanwege de lage inflatie alle tijd voor gaat nemen. Bovendien hebben we te maken met de reeks tegenvallende, internationale conjunctuurcijfers, de hernieuwde twijfels over Italië en de toegenomen dreiging van een mondiale handelsoorlog.

Vanwege al deze redenen hebben we onze renteramingen naar beneden bijgesteld. De lage rente blijft de prijsontwikkeling dus voorlopig steunen. Bovendien stijgt het reëel besteedbaar inkomen, hoewel de loonontwikkeling in het algemeen nog achterblijft. Ook is het voor potentiële kopers door het beperkte woningaanbod steeds lastiger om een geschikt huis te vinden. Deze ontwikkelingen samen vormden de aanleiding om onze prijsramingen te verhogen." 

Negatieve invloed
Als internationale dreigingen - zoals een handelsoorlog - werkelijkheid worden, dan kunnen die volgens het Economisch Bureau overigens alsnog een negatieve invloed op de woningmarkt hebben. Het gevaar bestaat dat het vertrouwen van consumenten in de economie daalt en zij terughoudender worden met het doen van grote aankopen (zoals een woning). In eerste instantie heeft een verslechtering van het sentiment een nadelige invloed op de woningverkopen. Op termijn geldt dat tevens voor de huizenprijzen. 

Effect renteverandering op rentevastperiode
De economen van ABN AMRO volgen met grote interesse het effect dat renteveranderingen op de rentevastperiode van hypotheekleningen gaan hebben. De afgelopen jaren hadden consumenten een sterke voorkeur voor een hypotheek met een lange looptijd, waarbij twintig jaar of langer eerder regel dan uitzondering was. Het Economisch Bureau vermoedt dat hierin verandering kan komen als de lange rente oploopt en de korte rente laag blijft. 

De volledige woningmarktmonitor van ABN AMRO kunt u hier vinden.

Bron: ABN AMRO