05541526_1.jpg 05541526_2.jpg 05541526_3.jpg 05541526_4.jpg 05541526_5.jpg 05541526_6.jpg 05541526_7.jpg 05541526_8.jpg 05541526_9.jpg 05541526_10.jpg 05541526_11.jpg
11 foto's beschikbaar

Te koop: Te koop bedrijfshal met groot buitenterrein en opslagruimte

Adres: Dr. Ant. Mathijsenstraat 50B, 6021 CM Budel
Type object Bog overig
€ 275.000,- k.k.

Algemeen

De bedrijfshal met groot buitenterrein en opslagruimte is gelegen direct bij het centrum van Budel aan een doorgaande weg. Goede ontsluitingswegen zijn in de directe omgeving aanwezig zoals de aansluiting met de A2 Eindhoven-Maastricht.

De ingang van het terrein is gelegen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat. Op het terrein is een bedrijfsruimte gelegen van ca. 260 m2 met kantine van 16 m2. Tevens... Meer informatie
Kenmerken
Alle kenmerken
Type object Bog overig
Status Beschikbaar
Aangeboden sinds Dinsdag 20 maart 2018

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 7154/5541526
Vraagprijs € 275.000,- k.k.
Aangeboden sinds Dinsdag 20 maart 2018
Laatste wijziging Maandag 26 maart 2018
Bouw
Type object Bog overig
Soort bouw Bestaande bouw
Locatie
Ligging In woonwijk
Dorp

Omschrijving

De bedrijfshal met groot buitenterrein en opslagruimte is gelegen direct bij het centrum van Budel aan een doorgaande weg. Goede ontsluitingswegen zijn in de directe omgeving aanwezig zoals de aansluiting met de A2 Eindhoven-Maastricht.

De ingang van het terrein is gelegen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat. Op het terrein is een bedrijfsruimte gelegen van ca. 260 m2 met kantine van 16 m2. Tevens is er een opslagruimte van ca. 150 m2 aanwezig. Ruime parkeermogelijkheden!

Totale perceeloppervlakte: 2.479 m2
Buitenterrein: ca 2.000 m2
Bedrijfsruimte: vloeroppervlakte ca. 276 m2
Opslagruimte: vloeroppervlakte ca. 150 m2

Voor meer informatie! Neem contact op met ons verkoopteam in Budel!

De mogelijkheid bestaat dat het terrein in de toekomst bestemd gaat worden als herinrichtingslocatie voor woningbouw. Zie het onderstaande bestemmingsplan.

Artikel 8 Centrum - 2
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening;
b. bedrijven, voor zover deze bedrijven voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten als opgenomen in bijlage 1;
c. maatschappelijke voorzieningen;
d. kantoren;
e. ondersteunende horeca;
f. horecabedrijven uit de categorie Horeca 1 t/m 3;
g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:
1. 'wonen': bestaande woningen, al dan niet met aan-huis-verbonden beroep;
2. 'horeca van categorie 4': horecabedrijven uit de categorie Horeca 4;
3. 'supermarkt': een supermarkt;
4. 'specifieke vorm van waarde - beeldbepalend pand': het behoud, herstel en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarde;
5. 'detailhandel': voor bestaande detailhandel;
h. groenvoorzieningen;
i. voorzieningen van algemeen nut;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
met de daarbij behorende:
k. erven en terreinen;
l. verkeer- en parkeervoorzieningen.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak met de voorgevel in de voorgevelrooilijn dan wel maximaal 3,00 meter daarachter;
b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
c. ter plaatste van de aanduiding 'wonen' is 1 bestaande woning toegelaten;
d. in afwijking van het bepaalde onder c, mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal wooneenheden niet meer bedragen dan is aangegeven.

8.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 1,00 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
c. de totale oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak mag per hoofgebouw niet meer bedragen dan:
1. 75 m²: bij een perceelsgrootte tot 500 m²;
2. 100 m²: bij een perceelsgrootte vanaf 500 m²;
3. met dien verstande dat het bebouwingspercentage van de gronden gelegen achter het bouwvlak, maximaal 50% mag bedragen;
d. de goothoogte bedraagt maximaal 3,25 meter;
e. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5,00 meter;
f. in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat voor de voorgevel van het hoofdgebouw erkers, entreeportalen, balkons, luifels en vergelijkbare bouwwerken mogen worden gebouwd, mits:
1. de diepte gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,50 meter;
2. de hoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, met een maximum van 3,25 meter;
3. de hoogte van de onderdoorgang onder een balkon niet minder bedraagt dan 3,50 meter;
4. de breedte van een erker, entreeportaal of vergelijkbaar bouwwerk niet meer bedraagt dan 70% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw indien de breedte minder bedraagt dan 6 meter en niet meer dan 50% indien de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw meer bedraagt dan 6,00 meter;
5. de afstand van de erker, entreeportaal, balkon, luifel of vergelijkbaar bouwwerk tot de voorste perceelsgrens minimaal 3,00 meter bedraagt.

Plattegronden

Recent bekeken